DATE GENERALE       

        Olimpiada națională la disciplinele din aria curriculară "Tehnologii", domeniile: "Economic, Administrativ, Comert" - "Turism și Alimentație", se va desfășura la Galați, in perioada 24.04.2017 - 28.04.2017, în următoarele locații:

 

TEATRUL MUZICAL "NAE LEONARD" GALATI

DESCHIDEREA FESTIVĂ

 

 

COLEGIUL DE INDUSTRIE ALIMENTARA "ELENA DOAMNA" GALATI

CAZAREA ȘI SERVIREA MESEI

 

 

COLEGIUL TEHNIC DE ALIMENTATIE SI TURISM "DUMITRU MOTOC" GALATI

DESFĂȘURAREA PROBELOR SCRISE ȘI PRACTICE

DOMENIUL: "TURISM ȘI ALIMENTAȚIE" - CLASELE A XI-A ȘI A XII-A

 

 

COLEGIUL ECONOMIC "VIRGIL MADGEARU" GALATI

DESFĂȘURAREA PROBELOR SCRISE ȘI PRACTICE

DOMENIUL: "ECONOMIC, ADMINISTRATIV, COMERȚ" - CLASELE A XI-A ȘI A XII-A