NOTĂ DE PREZENTARE

Olimpiadele urmăresc să stimuleze elevii cu performanţe înalte sau care au interes şi aptitudini deosebite în domeniul ştiinţific şi tehnico-aplicativ.

Participarea la faza naţională se face în conformitate cu prevederile art. 10, alin. (1) şi (2) din Regulamentul specific privind organizarea şi desfăşurarea olimpiadelor la disciplinele din aria curriculară „Tehnologii” aprobat prin Nota MECTS nr. 30.131/17.02.2012

Obiective urmărite:

- promovarea spiritului de competiție și a performanței studiului disciplinelor tehnice prevăzute în curriculumul de specialitate;

- stimularea interesului elevilor față de anumite discipline şi domenii ale cunoaşterii;

- dezvoltarea abilităţilor de mobilizare a voinţei şi a facultăţilor intelectuale;

- favorizarea schimbului de opinii/experienţă, cu referinţă la activităţile de învăţare specifice obiectelor de studiu;

- formarea unui cadru favorabil pentru comunicare între elevii originari din diferite localităţi, dar care-și pot împărtăși experiențe ale cunoașterii specifice calificării proprii;

- selectarea, la nivel de performanţă, a elevilor care au competențe profesionale formate în domeniul lor specific de pregătire;

- motivarea, în funcţie de performanţa obţinută, pentru alegerea viitorului profesional: continuarea pregătirii la nivel superior sau angajarea în domeniul formării iniţiale.